Kontakta oss gärna för mer information!

Tänkvärt

Bättre att tiga och tas för en narr, än tala och undanröja varje tvivel. CIT A. Lincoln

 

GRUNDUTBILDNING OCH "HÄVDVUNNEN RÄTT"

Den som tar C/CE- D/DE körkort från och med den 10 september 2009 och ska arbeta som förare av tung lastbil ska ha gått en särskild grundutbildning för att få ett yrkeskompetensbevis (YKB).

 

Den som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är  undantagen kravet på grundutbildning. Det kallas "hävdvunnen rätt".  Dock krävs att föraren fullgör en fortbildning inom sju år.  Den ska alltså vara genomförd i sin helhet senast under 2016.

Vissa länder i Europa har satt gränsen till september 2012. Även om svensk lagstiftning gäller för svenska förare, rekommenderar  TYA utlandsförare att göra klar sin fortbildning i god tid.

Fortbildning

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning som omfattar 35 timmar. Kursen kan genomföras under en vecka men kan även delas upp i max fem delkurser som ska omfatta minst sju timmar var.

Genomför föraren fortbildningen i form av flera delkurser är det viktigt att de är utformade med hänsyn till de delkurser som föraren redan har gått, alternativt kommer att gå senare. TYA har tillsammans med Sveriges Trafikskolors Riksförbund, Sveriges Åkeriföretag och NTF enats om innehållet i delkurserna.

Vi rekomenderar och arbetar efter TYA:s utbildningskoncept

TYA:S FORTBILDNINGSKURSER TYA:s utbildning är godkänt av Transportstyrelsen. Fortbildningskurser med kursinnehåll är anpassat till den nya lagen. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen vara en uppdatering av de viktigaste kunskaperna för yrkets utövande.